0902 791 375

Ổ cắm đôi chuẩn Âu-Mỹ 3 cực, 15A, 3 mô-đun màu trắng

Liên hệ

Tên sản phẩm: Ổ cắm đôi chuẩn Âu-Mỹ 3 cực, 15A, 3 mô-đun màu trắng

Nhãn hiệu sản phẩm : Legrand