0902 791 375

Chiết áp điều khiển quạt dạng xoay 572218

Liên hệ

Tên sản phẩm: Chiết áp quạt Arteor 100W
Màu: Trắng
Mã sản phẩm: 572218
Xuất xứ: Pháp